N a s i    e k s p e r c i

 

Krzysztof Puchacz

 

krzysztof puchacz

 

 

Prawnik, specjalista z zakresu finansów publicznych, kontroli zarządczej, zamówień publicznych oraz odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Doradca ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej w wielu jednostkach sektora finansów publicznych. Były wieloletni pracownik organu kontroli państwowej (główny inspektor kontroli). Akredytowany Ekspert ©KFE (Akredytacja nr 0146/EKFE/12/2011).

 

 

 

 

Ceniony trener prowadzący ok. 1000 godzin szkoleń rocznie, w tym dla Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Sprawiedliwości, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Regionalnych Izb Obrachunkowych w Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Opolu, Zielonej Górze i Szczecinie; Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Centralnego Ośrodka Sportu, Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Środków Unijnych MAZOVIA, Komendy Głównej Policji, Komendy Stołecznej Policji, Biura Logistyki Agencji Wywiadu; Urzędów Marszałkowskich (Rzeszów, Białystok, Lublin, Zielona Góra), starostw powiatowych, urzędów gmin, uczelni wyższych (m.in. UMCS, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie), jednostek oświatowych, jednostek pomocy społecznej itp. Wykładowca na studiach podyplomowych Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej z zakresu prawa Unii Europejskiej i funduszy unijnych oraz na studiach podyplomowych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z zakresu zamówień publicznych.

 

Publikacje

 

Autor wielu artykułów w prasie fachowej oraz stały współpracownik miesięcznika „Przetargi publiczne”. Autor publikacji książkowych m.in.:

 

 • „Nowe standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych” ODDK Gdańsk 2010;
 • „Kontrola zamówień publicznych" PRESSCOM Wrocław, 2010;
 • „Nowe zasady udzielania i rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych przez jednostki sektora publicznego przy realizacji zadań publicznych” ODDK Gdańsk, 2011;
 • „Nowe zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – praktyczny komentarz do zmian w ustawie" ODDK Gdańsk 2011”;
 • „Odpowiedzialność kierownika jednostki sektora finansów publicznych a powierzenie obowiązków pracownikom jednostki” ODDK Gdańsk, 2012.

 

Polecamy artykuły eksperta zamieszczone na naszej stronie

"Standardy kontroli zarządczej" przejdź do artykułu

"Nowelizacja ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie zamówień publicznych – zmiana zakresu podmiotowego"   przejdź do artykułu

 

 

Iwona Pręciuk

 

krzysztof puchacz

 

 

Coach, trener, prezes Europejskiego Centrum Kształcenia “Eureka” w Lublinie. Od 18 lat związana jest biznesem i rozwojem zasobów ludzkich. Działalność na własny rachunek daje jej poczucie, iż dużo zależy od niej samej, stwarza także możliwość kształtowania siebie i otoczenia.

 

Za najważniejsze cechy biznesmena uważa odwagę, umiejętność podejmowania ryzyka, cierpliwość, zdolność przewidywania oraz elastyczność. Wysoce ceni sobie zwłaszcza umiejętność nawiązywania kontaktów międzyludzkich. Przykłada dużą wagę do etycznej strony prowadzenia interesów. Pochodzi, jak mówi, ze starej szkoły biznesowej, według przykazań której słowo kupieckie miało większą wartość niż doraźny materialny zysk. Za ogromnie ważne uważa zachowywanie godności w każdej sytuacji życiowej. Nie wolno nigdy tracić twarzy, podkreśla. Uczciwość i solidność to klucze do powodzenia oraz gwarancja pozyskiwania ludzkiej życzliwości.

 

Od początku marzyła o założeniu firmy szkoleniowej. Pracę w charakterze trenera i coacha uważa za pewien rodzaj misji. Odczuwa wielką satysfakcję, stając naprzeciw grupy słuchaczy, którym pomaga odkrywać ukryte dotąd przed ich zdolnością percepcyjną horyzonty. Jest zwolenniczką aktywnego kreowania rzeczywistości.

 

Polecamy artykuły eksperta zamieszczone na naszej stronie

"Tao sukcesu" przejdź do artykułu

"Coaching panaceum na wszystko" przejdź do artykułu

 

Agnieszka Jelonkiewicz

 

agnieszka jelonkiewicz.1

 

 

Od 12 lat pracuje jako konsultant ds. wizerunku. Jej główną specjalnością są projekty szkoleniowe koncentrujące się wokół dress code’u, stylizacji sylwetki, analizy kolorystycznej, psychologii koloru i nauki makijażu. Stworzyła programy szkoleniowe, które uczą jak dbać o dobrą prezencję pracowników firm, co bezpośrednio wpływa na ich lepsze kontakty z Klientami i zwiększa efektywność pracy.

 

 

 

 

 

Na co dzień współpracuje z agencjami PR i instytutami szkoleniowymi udzielając indywidualnych konsultacji przedstawicielom Top Managementu. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów i słuchaczy szkół policealnych, uczestniczy w projektach skierowanych do dzieci i młodzieży z domów dziecka oraz młodzieży niepełnosprawnej. Prowadzi także szkolenia przygotowując wizerunek ekspertów do występów w mediach oraz organizuje warsztaty dla kobiet różnych grup wiekowych.

Pracuje przy sesjach zdjęciowych, przygotowuje modeli, doradza uczestniczkom konkursów piękności. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji w pismach branżowych, portalach internetowych, bywa gościem mediów. Wypowiada się jako ekspert historii mody. W wolnych chwilach maluje, tworzy ceramikę i pisze.

 

Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych, kierunek: historia sztuki. Miłośniczka ogrodów.
Autorka publikacji książkowej „Założenie pałacowo-ogrodowe w Kozienicach”.

 

Publikacje

 

Autorka wielu artykułów z zakresu dress code'u, najnowszych trendów w modzie, historii mody w prasie biznesowej, finansowej oraz fachowej. Współpracuje z takimi czasopismami jak:

 

 • "Gazeta bankowa”, miesięcznik
 • "Gazeta finansowa”
 • "Bank”, miesięcznik
 • "Chwila dla Ciebie”, tygodnik
 • "Fakty”, magazyn gospodarczy
 • "Foto”, magazyn
 • "Gazeta Pomorska”, tygodnik
 • "Gazeta Wyborcza”, tygodnik
 • "Golf&Life”, magazyn
 • "Make UP”, magazyn dla kobiet
 • "Nowości”, tygodnik
 • "Sedno”. Magazyn dyrektora szkoły
 • "Spa & Wellness Magazine"
 • "Temidium. Czasopismo Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie"
 • "VIP, magazyn"
 • "4 pory roku”, kwartalnik King&Cross w Poznaniu
 • "Kobiece Pasje"
 • Portal internetowy – facet.wp.pl

 

Autorka artykułu w publikacji "Poradnik sekretarza szkoły", wyd. Raabe

 

Polecamy artykuły eksperta zamieszczone na naszej stronie

"O kulturze" przejdź do artykułu

"Sztuka autoprezentacji" przejdź do artykułu

"Jej wysokość - elegancja"   przejdź do artykułu

 

Strona: www.twoj-wizerunek.com

Mariusz Śmigiel

 

mariusz śmigiel

 

Doktor nauk prawnych. Ekspert prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Specjalista z zakresu bezrobocia i polityki społecznej. Uczestnik wielu projektów polskich i międzynarodowych dotyczących zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu (ILO, PHARE, SPO RZL, PO KL). Uczestnik prac nad Konwencją № 181 MOP. Wieloletni praktyk, trener i wykładowca akademicki. Były pracownik PSZ.  Współpracownik wielu polskich i zagranicznych instytucji doradczych i konsultingowych. Autor wielu książek, komentarzy i podręczników oraz ponad 100 artykułów dotyczących zagadnień z zakresu prawa, przeciwdziałania bezrobociu oraz funkcjonowania służb zatrudnienia.

 

 

Wybrane z licznych publikacji eksperta

 

 Książki i większe objętościowo opracowania:

 

 • "Pośrednictwo pracy w zarysie", (podręcznik dla służb zatrudnienia) Wyd. Urzędu Pracy, Warszawa 1994;
 • "Formy prawne podmiotów gospodarczych", Materiały dydaktyczne dla Departamentu Pośrednictwa Pracy Urzędu Pracy, Warszawa 1994 r.
 • "Rodzaje umów o pracę", Materiały dydaktyczne dla Departamentu Pośrednictwa Pracy Urzędu Pracy, Warszawa 1994 r.;
 • "Pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe w Unii Europejskiej”, Warszawa 2003, M.Śmigiel, J.Grabowski
 • "Zwolnienia grupowe z przyczyn niedotyczących pracowników - nowe uregulowania, komentarze, wyjaśnienia”, Wyd. Biblioteczka Pracownicza, Warszawa 2004
 • Standardy usług rynku Pracy” [w:] "Pedagogika pracy. Doradztwo zawodowe", Wyd. Instytutu Technologii Eksploatacji, Warszawa / Radom, t.128
 •  Nowoczesne pośrednictwo Pracy” [w:] „Nowoczesne doradztwo kariery, pośrednictwo pracy, formy kształcenia młodzieży”, Warszawa 2010
 • "Inowacyjne metody popularyzacji usług rynku Pracy” [w:] „Nowoczesne doradztwo kariery, pośrednictwo pracy, formy kształcenia młodzieży”, Warszawa 2010
 • "Badanie potrzeb szkoleniowych młodzieży” [w:] „Nowoczesne doradztwo kariery, pośrednictwo pracy, formy kształcenia młodzieży”, Warszawa 2010
 • "Pośrednictwo Pracy” [w:] „Warsztat pracy. Podręcznik programowy” t.2, Warszawa 2010 (Projekt POKL OHP jako realizator usług rynku pracy)

 

 

E-booki:

 • "Kompetencje rad zatrudnienia” (edycja I 2008, edycja II 2010, edycja III 2011)
 • "Bezrobocie w znaczeniu ogólnym” (2008)
 • "Usługi rynku pracy oraz standardy usług rynku pracy. Nowe regulacje prawne. Praktyczny komentarz” (2008)
 • "Standardy oraz usługi rynku pracy w powiatowym urzędzie pracy – praktyczny komentarz” (2011)
 • "Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa” (2011)
 • "Standardy oraz usługi rynku pracy w powiatowym i wojewódzkim urzędzie pracy – praktyczny komentarz” (2011)
 • "Standardy oraz warunki prowadzenia usług rynku pracy w powiatowym urzędzie pracy po nowelizacji 2011 – praktyczny komentarz” (2012)

 

 

 

Małgorzata Łysiak

 

małgorzata łysiak

 

 

 

Doktor psychologii z kierunkowym wykształceniem i doświadczeniem w prowadzeniu konsultacji indywidualnych i grupowych poświęconych analizie własnego potencjału oraz możliwości wykorzystania go na rynku pracy. Posiada wiedzę i doświadczenie z zakresu metod rekrutacji oraz procesów kształtowania ścieżki osobistego rozwoju. Jej zajęcia wyróżnia korzystanie z metod interaktywnych oraz swobodne posługiwanie się wiedzą z zakresu procesów grupowych.

 

 

 

Dzięki temu z jej szkoleń korzystały zarówno zespoły kierownicze, pracownicy administracji publicznej, jak i osoby zagrożone wykluczeniem społecznym (bezrobotne, w ryzyku uzależnienia). Jednym z jej ostatnich projektów szkoleniowych jest praca ze środowiskiem służby zdrowia, gdzie łączy swoją wiedzę trenerską z praktyką psychologiczną. Prowadzi szkolenia m.in. z aktywizacji zawodowej (dla różnych grup społecznych), obsługi klienta, asertywności, radzenia sobie ze stresem, z komunikacji interpersonalnej, feedbacku, planowania kariery. Jej działalność skupiona jest także wokół poradnictwa i pomocy psychologicznej. Powodzeniem cieszy się również psychoedukacja dla młodzieży i osób dorosłych. Aktywnie uczestniczy w projektach związanych z działalnością naukową – ostatnio prowadzi badania w ramach grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Publikacje

 • "Temporal Dialogues and the Meaning of Life: About the Inspiring Power of Voices Integration", M.Łysiak, P.K. Oleś, VII International Conference on the Dialogical Self, Athens, Georgia 25-28.10.2012
 • "Zmiana poczucia sensu życia pod wpływem dialogów temporalnych", niepublikowana praca doktorska, Lublin, 2011

 • "Słów kilka o dobrej komunikacji", Biuletyn "Bankowo najlepsi" dla banku PBS Ciechanów, 08.2011

 • http://www.przeglad-tygodnik.pl/pl/artykul/dojrzewanie-rytmie-orgazmu – rozmowa prowadzona przez Dagmarę Biernacką, Tygodnik Przegląd, 14 (2), 2011

 • Temporal Dialogues and Their Influence on Affective States and the Meaning of Life, Piotr Oleś, Elwira Brygola & Małgorzata Sibińska, International Journal for Dialogical Science (2010), V. 4, No 1, p. 23-43

 • "Psychologiczna analiza dialogów temporalnych - implikacje dla tożsamości i poczucia sensu życia" – Referat wygłoszony podczas XXXIII Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Poznań, 2008.

 • "System autoregulacji C.S. Carvera a uczucia związane z sukcesem i porażką – doniesienia z badań własnych", Polskie Forum Psychologiczne, 2008

 • "Dwubiegunowy system autoregulacji C. S. Carvera a uczucia związane z sukcesem i porażką – sesja plakatowa XXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Abstrakt w: „Żyć wspólnie, odkrywać innego, przeciwdziałać zniewoleniu, realizować wspólne cele”, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2005

   

Polecamy artykuły eksperta zamieszczone na naszej stronie

 

Monika Wawer

 

monika wawer

 

 

 

Certyfikowany trener biznesu z wieloletnim doświadczeniem w działalności szkoleniowej dla kadry kierowniczej i pracowników w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, umiejętności kierowniczych, komunikacji interpersonalnej i negocjacji. Prowadzi szkolenia dla kadr biznesu i administracji.

 

 

 

 

 

Uczestnik kilkunastu międzynarodowych staży w zakresie rozwoju zasobów ludzkich m.in. w Hiszpanii, Francji, Szwecji, Norwegii, Islandii, Słowenii. Współorganizator i pierwszy prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami – Oddziału w Lublinie. W latach 1996 – 2001 członek Rady Nadzorczej Stowarzyszenia.

 

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Redaktor książek i autor publikacji naukowych z zakresu zarządzania. Twórca wielu projektów m.in. systemów rekrutacji, motywowania i oceny pracowników w firmach biznesowych i non-profit. Obecnie wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oraz trener w Europejskim Centrum Kształcenia ”Eureka”.

 

 

Publikacje

 

 • Wawer M. (red.) Rozwój potencjału społecznego w organizacji, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, Lublin 2012.
 • Wawer M. (red.) Realizacja strategii zarządzania zasobami ludzkimi w obszarze pozyskiwania pracowników, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, Lublin 2011.
 • Markiewicz K., Wawer M., [red.] Problemy społeczne we współczesnych organizacjach, Difin, Warszawa 2005.

Jolanta Kulińska

 

jolanta kulińska1

 

 

Z wykształcenia pedagog i doradca zawodowy, wieloletni pracownik publicznych służb zatrudnienia. Dwudziestoletni staż w urzędzie pracy jako doradca zawodowy – 3 lata oraz jako kierownik Działu Pośrednictwa, a 17 lat Poradnictwa Zawodowego). Ekspert ds. kształcenia zawodowego w Instytucie Certyfikacji Kompetencji Zawodowych VCC. Członek Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych.

 

 

 

 

Certyfikowany trener – IV poziom certyfikacji zgodnej ze strukturą Europejskich Ram Kwalifikacji – Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego, ponadto: ukończona „Szkoła trenerów” we Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz „Szkoła trenerów” Instytutu Polityki Społecznej przy Uniwersytecie Warszawskim. Trener rekomendowany przez MPiPS – wpis w bazie kadry trenerskiej przygotowanej do prowadzenia zajęć w ramach szkoleń modułowych dla pracowników instytucji rynku pracy.

 

W latach 1983-1991 pracownik Ośrodka Badań i Analiz Społecznych przy KWB w Bełchatowie, na stanowisku pedagog pracy.

 

Autorka programów modułowych dla pośrednika pracy oraz specjalisty ds. rozwoju zawodowego, realizowanych na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

 

Autorka programów modułowych w wersji blended learning, opracowanych na zlecenie MPiPS. Autorka aktualizacji modułowych programów szkolenia zawodowego pracowników publicznych służb zatrudnienia (zakres: specjalista ds. rozwoju zawodowego). Trener uprawniony do prowadzenia szkoleń blended learning (2011). Trener uprawniony do prowadzenia szkoleń z zakresu nowego modelu diagnozowania zapotrzebowania na kwalifikacje (rekomendacja na liście MPiPS – 2012).

 

 

Publikacje

 • Autorka poradnika „Badanie jakości, skuteczności i efektywności szkoleń”, MPiPS, Warszawa 2008 (publikacja dostępna we wszystkich Powiatowych Urzędach Pracy oraz Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej).
 • Współautorka publikacji: Andrzej Brejnak, Jolanta Kulińska, Elżbieta Strojna, „Wykorzystanie standardów kwalifikacji zawodowych w usługach rynku pracy. Poradnik dla pracowników publicznych służb zatrudnienia”, MPiPS, Warszawa 2009 (publikacja dostępna we wszystkich Powiatowych Urzędach Pracy oraz Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej oraz na stronie MPiPS: przejdź do publikacji,
 • Autorka artykułów: „Czy deregulacja zawodów zmieni rolę firm szkoleniowych
  i certyfikujących?” przejdź do publikacji,
 • „Krajowe Ramy Kwalifikacji – czym są i dlaczego muszą być?”,
 • „Certyfikacja doradców zawodowych i pośredników pracy w kontekście zapowiadanych zmian w urzędach pracy oraz możliwości zatrudnienia na otwartym rynku pracy” przejdź do publikacji.

Wróć na górę strony